2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διενέργεια πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» κατά το χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτος 2021-2022

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου (Πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων), στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/φοιτήτριες…

ΕΥΔΟΞΟΣ: Έναρξη δηλώσεων & διανομής διδακτικών συγγραμμάτων Χειμ. Εξ. Ακ. Έτους 2021-2022

Έναρξη δηλώσεων & διανομής διδακτικών συγγραμμάτων Χειμ. Εξ. Ακ. Έτους 2021-2022 Σύμφωνα με έγγραφο της 18-10-2021 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Αρ. Πρωτ. 131788/Ζ1), ανακοινώνεται ότι: Οι δηλώσεις συγγραμμάτων…

Ηλεκτρονικές εγγραφές-δηλώσεις μαθημάτων: Χειμερινό εξάμηνο ακ. έτους 2021-2022

Καλούνται οι φοιτητές του π.σ. της Κατ/σης Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος να υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://dias.ionio.gr τις δηλώσεις μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο, κατά την περίοδο: 19/10/2021 (μεσημέρι) – 24/10/2021: ηλεκτρονικές δηλώσεις25/10/2021…

Για την εκπαιδευτική διαδικασία στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 η διδασκαλία στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών α’ κύκλου πραγματοποιείται αποκλειστικά διά ζώσης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 119847/ΓΔ6…

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων, Χειμερινού Εξαμήνου, Ακ. Έτους 2021-2022

Βρείτε συνημμένα τα ωρολόγια προγράμματα για το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2021-2022. Σε επόμενη ανακοίνωση θα ενημερωθείτε για την έναρξη και τις δηλώσεις του χειμερινού εξαμήνου. ΤΦΠ_Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ζ'…

Έναρξη διαδικασίας πρακτικών ασκήσεων φοιτητών, χειμ. εξαμήνου ακ. έτους 2021-2022

Οι φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να κάνουν την πρακτική άσκηση τους εντός του χειμερινού εξαμήνου του ακ. έτους 2021-2022 παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς με τη Γραμματεία του Τμήματος καθημερινά, εργάσιμες…

Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης Νέων Γυναικών WOMENTORS 2021-22

Το Ίδρυμα Λαμπράκη και η οργάνωση Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ, διοργανώνουν το πρόγραμμα ενδυνάμωσης νέων γυναικών WOMENTORS, το οποίο απευθύνεται σε γυναίκες 18-35 ετών, με στόχο την πολύπλευρη ενδυνάμωσή τους, μέσω εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για μεγαλύτερη συμμετοχή σε…

Έναρξη λειτουργίας υποσυστήματος φοιτητών στο νέο πληροφοριακό σύστημα Γραμματείας και δηλώσεις συμμετοχής στις εξετάσεις στο dias.ionio.gr

Αγαπητοί φοιτητές, σας ενημερώνουμε ότι το portal πρόσβασης σας στο νέο ΠΣ Γραμματείας έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία και βρίσκεται στη διεύθυνση: https://dias.ionio.gr/ Κατά το άνοιγμα της σελίδας, θα κληθείτε να…