Ηλεκτρονικό Σύστημα Διανομής Συγγραμμάτων «ΕΥΔΟΞΟΣ» Eαρινό Εξάμηνο 2017-18

Ζάκυνθος, 14-3-18 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ηλεκτρονικό Σύστημα Διανομής Συγγραμμάτων «ΕΥΔΟΞΟΣ» Eαρινό Εξάμηνο 2017-18   Η περίοδος δηλώσεων συγγραμμάτων στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ θα ξεκινήσει την Τρίτη 20/03/2018…

Αιτήσεις για Κατατακτήριες Εξετάσεις ακ. έτους 2017-2018: 1-15 Νοεμβρίου 2017

Οι κατατακτήριες εξετάσεις όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων θα διενεργηθούν κατά το διάστημα από 01 μέχρι 20 Δεκεμβρίου 2017. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται στο τμήμα υποδοχής από 01-15…

Έκδοση κωδικών για ακαδημαϊκές υπηρεσίες και έκδοση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (Πάσο)

Η έκδοση των κωδικών που παρέχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές ακαδημαϊκές υπηρεσίες πραγματοποιείται από τον ιστότοπο uregister.teiion.gr. Για την ταυτοποίηση των στοιχείων σας θα χρησιμοποιήσετε το κινητό τηλέφωνο και το email…

Δρομολόγια Φοιτητικού Λεωφορείου 9/10/17-4/2/18

Δείτε εδώ τα δρομολόγια. Όλοι οι φοιτητές προκειμένου να εκδίδουν κάρτα μηνιαίως διαδρομών μπορούν να πηγαίνουν στα γραφεία του ΚΤΕΛ στη Ζάκυνθο και να εκδίδουν μηνιαία κάρτα καθημερινά Δευτέρα-Παρασκευή ως τις 14:00…

Ωρολόγιο Πρόγραμμα για Πρωτοετείς Φοιτητές Χειμ. Εξάμηνο 17-18

Οι πρωτοετείς φοιτητές παρακαλούνται τη Δευτέρα 09:00 το πρωί να βρίσκονται στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων για να ξεκινήσουν το 1ο μάθημα, σύμφωνα με το παρακάτω ωρολόγιο πρόγραμμα. Α' ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 17_18…

Εφαρμογή του Ν. 2817/14-03-2000 (αρ. 14, παρ. 6, εδ. γ) και της Υ.Α. Φ5/68535/Β3 (Φ.Ε.Κ. 1965/τΒ’/18-06-2012) για τη δωρεάν σίτιση φοιτητών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. (δικαιούχοι- απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση κάρτας-διάρκεια-προθεσμία υποβολής αίτησης-καθορισμός προϋποθέσεων & κριτηρίων

Με βάση τα :   Το Νόμο 1414/83 «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. Το υπ΄ αριθ. 160/2008 Π.Δ. (ΦΕΚ 220/3-11-08/τΑ΄) «Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός…