ΙΚΥ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 700 ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας»- 2ος  Κύκλος και σε εφαρμογή του Κανονισμού του Προγράμματος (Απόφαση 38060/Ζ1/06.03.2018, ΦΕΚ 876/τ.Β’/13.03.2018,όπως εκάστοτε…

Μετεγγραφές αδελφών προπτυχιακών φοιτητών των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. ακαδ. έτους 2017-2018

Μπορείτε να δείτε εδώ την υπ' αριθμ.37818/Ζ1/05-03-2018 Υ.Α.  «Ρύθμιση θεμάτων Μετεγγραφών για αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές στα Α.Ε.Ι. και στις Α.Ε.Α.», και εδώ τη σχετική εγκύκλιο. Η Υ.Α. εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου…

Ηλεκτρονικό Σύστημα Διανομής Συγγραμμάτων «ΕΥΔΟΞΟΣ» Eαρινό Εξάμηνο 2017-18

Ζάκυνθος, 14-3-18 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ηλεκτρονικό Σύστημα Διανομής Συγγραμμάτων  «ΕΥΔΟΞΟΣ» Εαρινό Εξάμηνο 2017-18   Η περίοδος των δηλώσεων συγγραμμάτων στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ θα ξεκινήσει την  Τρίτη  20/03/2018 και…

Πρόσκληση σε φοιτητές για συμμετοχή στο Google Summer of Code με αμοιβή

Στο Google Summer of Code(GSoC) μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές που έχουν γνώσεις προγραμματισμού και οι οποίοι θέλουν να συμβάλλουν σε έργα ανοιχτού λογισμικού. Οι φοιτητές που θα επιλεγούν θα εργαστούν…

Δικαιούχοι στεγαστικού επιδόματος Ακ. Έτους 2016-17

Παρακαλώ δείτε εδώ  τον κατάλογο των δικαιούχων του στεγαστικού επιδόματος για το Ακ. Έτος 2016-17 σύμφωνα με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Το επίδομα θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των…

Ανακοίνωση σχετικά με τις αιτήσεις εξάμηνης π.α. για το εαρ. εξάμηνο του ακ. έτους 2017-2018

Οι φοιτητές της Κατ/σης μπορούν να πραγματοποιήσουν την εξάμηνη πρακτική τους άσκηση κατά το εαρ. εξάμηνο του ακ. έτους 2017-2018 (έναρξη π.α.: 1η Απριλίου 2018) εκτός ΕΣΠΑ (ασφάλιση ΙΚΑ φοιτητή…