Μορφωτικές ανταλλαγές μεταξύ Ελλάδας και χωρών της αλλοδαπής έτους 2018

Δείτε εδώ προκήρυξη σχετική με μορφωτικές  ανταλλαγές μεταξύ Ελλάδας και χωρών της αλλοδαπής για το έτος 2018. Οι  ανταλλαγές αφορούν σε μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ και υποψήφιους  διδάκτορες.

ΕΥΔΟΞΟΣ – Παράταση περιόδου δηλώσεων και διανομής διδακτικών συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2017-18

Ζάκυνθος, 4-5-2018 ΕΥΔΟΞΟΣ – Παράταση περιόδου δηλώσεων και διανομής διδακτικών συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2017-18   Σύμφωνα με έγγραφο της 2-5-2018 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ανακοινώνεται ότι για το…