Ηλεκτρονικές εγγραφές-δηλώσεις μαθημάτων: Χειμερινό εξάμηνο ακ. έτους 2019-2020: 30/9/19 – 11/10/19

Οι φοιτητές της Κατ/σης πρέπει το διάστημα 30/9/19 – 11/10/19, να εγγραφούν ηλεκτρονικά (με τους προσωπικούς τους κωδικούς)  στο χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2019-2020 και να δηλώσουν τα μαθήματα…

Αιτήσεις για Π.Α. – Χειμ. Εξάμ. 2018-2019

Οι φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν εξάμηνη πρακτική άσκηση κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2019-2020, παρακαλούνται όπως αποστείλουν στη γραμματεία του Τμήματος (κατάθεση στη γραμματεία ή αποστολή σκαναρισμένης…