Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης Νέων Γυναικών WOMENTORS 2021-22

Το Ίδρυμα Λαμπράκη και η οργάνωση Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ, διοργανώνουν το πρόγραμμα ενδυνάμωσης νέων γυναικών WOMENTORS, το οποίο απευθύνεται σε γυναίκες 18-35 ετών, με στόχο την πολύπλευρη ενδυνάμωσή τους, μέσω εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για μεγαλύτερη συμμετοχή σε…

Έναρξη λειτουργίας υποσυστήματος φοιτητών στο νέο πληροφοριακό σύστημα Γραμματείας και δηλώσεις συμμετοχής στις εξετάσεις στο dias.ionio.gr

Αγαπητοί φοιτητές, σας ενημερώνουμε ότι το portal πρόσβασης σας στο νέο ΠΣ Γραμματείας έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία και βρίσκεται στη διεύθυνση: https://dias.ionio.gr/ Κατά το άνοιγμα της σελίδας, θα κληθείτε να…