Ηλεκτρονικές εγγραφές-δηλώσεις μαθημάτων: Εαρινό εξάμηνο ακ. έτους 2021-2022

Καλούνται οι φοιτητές της Κατ/σης Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος να υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://dias.ionio.gr τις δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο, κατά την περίοδο: 11/03/2022 (μεσημέρι) – 25/03/2022: ηλεκτρονικές δηλώσεις & διορθωτικές ηλεκτρονικές…