Αναστολή εκπαιδευτικών & διοικητικών λειτουργιών Τμήματος-26-10-18

Με απόφαση της Προέδρου του Τμήματος, αναστέλλονται οι εκπαιδευτικές και διοικητικές λειτουργίες του Τμήματος σήμερα Παρασκευή 26/10/18, λόγω σεισμού.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *