Αιτήσεις φοιτητών για Εκπόνηση Πτυχιακών Εργασιών για το χειμ. εξάμηνο του ακ. έτους 2018-2019

Από σήμερα 7/11/18 και για ένα μήνα, με βάση τις προτάσεις πτυχιακών εργασιών των Καθηγητών, μπορούν να δηλώνονται στη γραμματεία του Τμήματος πτυχιακές εργασίες.

Αίτηση-για-εκπόνηση-πτυχιακής-εργασίας

Δείτε οδηγίες σχετικά με τις Πτυχιακές Εργασίες:

Πτυχιακή Εργασία

Εκ της γραμματείας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *