Κατατακτήριες Εξετάσεις ακ. έτους 2018-2019

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις είναι η υποβολή δικαιολογητικών συμμετοχής στο τμήμα υποδοχής

έως τις 15 Νοεμβρίου 2018.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Τμήματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για πληροφορίες.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *