Χορήγηση κάρτας σίτισης για το ακ. έτος 2018-2019

Καλούνται όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές να καταθέσουν τα  δικαιολογητικά για την κάρτα σίτισης για το ακ. έτος 2018-2019,

μέχρι και την Τρίτη 20  Νοεμβρίου 2018.

Ο κατάλογος των δικαιολογητικών είναι διαθέσιμος εδώ.

Στη γραμματεία του Τμήματος συμπληρώνετε αίτηση και υπεύθυνη δήλωση.

Την αίτηση για τη σίτιση μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ

Την υπεύθυνη δήλωση μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ

Πληροφορίες για τη σίτιση μπορείτε να βρείτε εδώ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *