Λειτουργία Τμήματος Περιβάλλοντος την περίοδο των Χριστουγέννων

To τμήμα Περιβάλλοντος θα μείνει κλειστό έως και 1-1-2019. Στις 2-1-2019 θα ανοίξουν οι διοικητικές υπηρεσίες και τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 8-1-2019.
Καλές Γιορτές
Η πρόεδρος,
Κατερίνα Καμπάση

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *