ΕΥΔΟΞΟΣ – Νέα Παράταση περιόδου δήλωσης και διανομής συγγραμμάτων Χειμ. Εξαμήνου 2018-19

  Ζάκυνθος, 10 – 1 -2019

Σύμφωνα με έγγραφο της 09 – 1 -2019 του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, ανακοινώνεται ότι για το τρέχον Ακαδημαϊκό Εξάμηνο (Χειμερινό 2018-19) παρατείνεται εκ νέου η περίοδος δήλωσης διδακτικών συγγραμμάτων μέχρι και την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019.
Επίσης, με το ίδιο έγγραφο, ορίζεται ως νέα καταληκτική ημερομηνία διανομής (παραλαβής) συγγραμμάτων από τους φοιτητές/τριες η Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019..

Διονύσιος Κουλουγλιώτης
Καθηγητής
Υπεύθυνος «ΕΥΔΟΞΟΣ»
Τμήματος Περιβάλλοντος
Ιονίου Πανεπιστημίου

Σύμφωνα με έγγραφο της 09 – 1 -2019 του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, ανακοινώνεται ότι για το τρέχον Ακαδημαϊκό Εξάμηνο (Χειμερινό 2018-19) παρατείνεται εκ νέου η περίοδος δήλωσης διδακτικών συγγραμμάτων μέχρι και την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019.

Επίσης, με το ίδιο έγγραφο, ορίζεται ως νέα καταληκτική ημερομηνία διανομής (παραλαβής) συγγραμμάτων από τους φοιτητές/τριες η Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019..

Διονύσιος Κουλουγλιώτης

Καθηγητής

Υπεύθυνος «ΕΥΔΟΞΟΣ»

Τμήματος Περιβάλλοντος

Ιονίου Πανεπιστημίου

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *