Ηλεκτρονικές εγγραφές-δηλώσεις μαθημάτων: Εαρινό εξάμηνο ακ. έτους 2018-2019: 11/2/19 – 17/2/19

Οι φοιτητές της Κατ/σης πρέπει το διάστημα 11/2/19 – 17/2/19, να εγγραφούν ηλεκτρονικά (με τους προσωπικούς τους κωδικούς)  στο εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2018-2019  και να δηλώσουν τα μαθήματα τα οποία επιθυμούν να παρακολουθούν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://omiros.teiion.gr/unistudent Δηλώνονται μαθήματα των εξαμήνων: Β’, Δ, ΣΤ’, Η΄.

Η ηλεκτρονική εγγραφή είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές της Κατ/σης.

Η δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθούν μαθήματα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και να εξεταστούν σε αυτά στο τέλος του εξαμήνου. Οι φοιτητές παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα τα οποία δηλώνουν και εξετάζονται μόνο σε αυτά.

Εάν κάποιος φοιτητής αντιμετωπίζει πρόβλημα με τους ηλεκτρονικούς του κωδικούς παρακαλείται να το επιλύσει άμεσα, (επικοινωνία με τη γραμματεία του Τμήματος (2695021054, Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-15:00).

Προσοχή: Όσοι φοιτητές δεν κάνουν εμπρόθεσμα εγγραφή/δήλωση μαθήματος δεν θα παρακολουθήσουν μαθήματα στο εαρ. εξάμηνο και δεν θα εξεταστούν στην εξεταστική του Ιουνίου. Η γραμματεία μετά το πέρας της προθεσμίας των εγγραφών/δηλώσεων δεν θα εξυπηρετήσει κανέναν φοιτητή στο ζήτημα των εγγραφών/δηλώσεων μαθημάτων.

Σύντομες Οδηγίες για τις Ηλεκτρονικές Δηλώσεις μαθημάτων (επισυνάπτονται και αναλυτικές οδηγίες)

  1. Ο φοιτητής πληκτρολογεί σε κάποιον web browser την ηλεκτρονική διεύθυνση http://omiros.teiion.gr/unistudent, όπου εμφανίζεται η σελίδα εισόδου της εφαρμογής.Ο χρήστης πληκτρολογεί τα στοιχεία εισόδου, όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης. Αφού γίνει η πιστοποίηση του φοιτητή – χρήστη από το σύστημα, εμφανίζεται η καρτέλα με τα προσωπικά στοιχεία του. (Στην περίπτωση που τα στοιχεία εισόδου δεν είναι σωστά, εμφανίζεται μήνυμα και αποτρέπεται η είσοδός του στην υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με τη γραμματεία του Τμήματος στο 2695021055).
  2. Εάν κάποιος φοιτητής δεν επιθυμεί να παρακολουθήσει μαθήματα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, εγγράφεται ηλεκτρονικά, αλλά δεν επιλέγει να δηλώσει μαθήματα (αποστολή εγγραφής στο ηλεκτρονικό σύστημα χωρίς δήλωση μαθημάτων).
  3. Οι σπουδαστές που είναι τυπικά εγγεγραμμένοι στα εξάμηνα Γ’, Ε’ και Ζ’,μπορούν να δηλώνουν μαθήματα που αντιστοιχούν σε 39 διδακτικές μονάδες, το μέγιστο (δηλαδή μέχρι 39 διδακτικές μονάδες). Οι σπουδαστές που είναι τυπικά εγγεγραμμένοι στο Η’ εξάμηνο, μπορούν να δηλώνουν μαθήματα που αντιστοιχούν σε 56 διδακτικές μονάδες, το μέγιστο (δηλαδή μέχρι 56 διδακτικές μονάδες). Οι σπουδαστές που έχουν περατώσει το Η’ εξάμηνο, μπορούν να δηλώνουν μαθήματα που αντιστοιχούν σε 56 διδακτικές μονάδες, το μέγιστο (δηλαδή μέχρι 56 διδακτικές μονάδες).
  4. Οι δηλώσεις μαθημάτων γίνονται σειριακά. Δηλαδή, οι σπουδαστές ξεκινούν να δηλώνουν τα μαθήματα που χρωστάνε από παλαιότερα εξάμηνα και εφόσον έχουν υπόλοιπο διδακτικών μονάδων, μπορούν να δηλώνουν μαθήματα και από το αμέσως επόμενο εξάμηνο.
  5. Ο σπουδαστής δε μπορεί να δηλώσει εργαστηριακό μάθημα χωρίς να έχει δηλώσει συγχρόνως ή σε προηγούμενο εξάμηνο να έχει εξετασθεί επιτυχώς στο θεωρητικό μέρος του.
  6. Κάθε φοιτητής στις ηλεκτρονικές εγγραφές, όταν δηλώνει Εργαστηριακό μάθημα ή Εργαστηριακό Μέρος μαθήματος πρέπει απαραιτήτως να επιλέγει και να δηλώνει και το τμήμα που θα παρακολουθεί, βάσει του ωρολογίου προγράμματος. Το ωρολόγιο πρόγραμμα, καθώς και οι μέρες και οι ώρες κάθε τμήματος, θα είναι γνωστά στους σπουδαστές, προκειμένου αυτοί να μπορούν να κάνουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις μαθημάτων τους.
  7. O σπουδαστής κατά τη διάρκεια των δηλώσεων μαθημάτων, μπορεί να ξανακάνει τη δήλωσή του προκειμένου να τροποποιήσει τη δήλωσή του όσες φορές θέλει. Για να πραγματοποιηθεί αλλαγή, πρέπει να γίνει πρώτα διαγραφή των ανεπιθύμητων μαθημάτων και οριστικοποίηση της δήλωσης και στη συνέχεια εκ νέου πρόσθεση των μαθημάτων και ξανά οριστικοποίηση της δήλωσης.
  8. Επικαλύψεις μαθημάτων στα ατομικά προγράμματα σπουδών δεν επιτρέπονται. Παρακαλούμε να κάνετε τη δήλωσή σας με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα (επισυνάπτεται) και τη δήλωση μαθημάτων της Κατ/σης (επισυνάπτεται).
  9. Οι φοιτητές που στο παρελθόν παρακολούθησαν επαρκώς κάποιο εργαστηριακό μάθημα και απέτυχαν στις εξετάσεις του (συνεπώς δεν έχουν κοπεί από απουσίες), μπορούν να δηλώσουν το συγκεκριμένο εργαστηριακό μάθημα στα τμήματα «Χωρίς Παρακολούθηση».

Δείτε εδώ τo πρόγραμμα σπουδών της Κατ/σης .

Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα του εαρ. εξαμήνου του ακαδ. έτους 2018-2019: Β

Δείτε εδώ τις αναλυτικές οδηγίες για τις ηλεκτρονικές εγγραφές-δηλώσεις μαθημάτων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *