Πρακτική Άσκηση Εαρ. Εξαμήνου ακ. εξαμήνου 2018-2019

Οι φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν εξάμηνη πρακτική άσκηση κατά το εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2018-2019, παρακαλούνται όπως αποστείλουν στη γραμματεία του Τμήματος (κατάθεση στη γραμματεία ή αποστολή σκαναρισμένης αίτησης π.α. στο email: secr_envi@ionio.gr) την Αίτηση Πρακτικής Άσκησης.

H Αίτηση πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη, από το φοιτητή.

Αίτηση Πρακτικής Άσκησης

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 31 Μαρτίου 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *