Ενημερωτική εκδήλωση για την Πρακτική Άσκηση Ι. Π.

To Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του συντονισμού των προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης των Τμημάτων, της ανταπόκρισης της Πρακτικής Άσκησης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της αμφίδρομης επικοινωνίας με τον παραγωγικό ιστό, διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Νέος Κύκλος Πρακτικής Άσκησης: Ιούλιος – Αύγουστος 2019», την Τετάρτη 22 Μαΐου 2019.
Η εκδήλωση περιλαμβάνει ομιλίες για τις θεσμοθετημένες διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής των φοιτητών και τις επιμέρους παραμέτρους υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν αναλυτικά για την κινητικότητα σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς.
Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στο Αμφιθέατρο Émile Legrand του Πανεπιστημίου (Κτήριο Ιστορίας – Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας, Ιωάννου Θεοτόκη 72), 19.00 – 21.00 και είναι ανοικτή στο κοινό.

Πρακτική Άσκηση_ 2019

Πρόγραμμα Εκδήλωσης_22_5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *