Αιτήσεις για Π.Α. – Χειμ. Εξάμ. 2018-2019

Οι φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν εξάμηνη πρακτική άσκηση κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2019-2020, παρακαλούνται όπως αποστείλουν στη γραμματεία του Τμήματος (κατάθεση στη γραμματεία ή αποστολή σκαναρισμένης αίτησης π.α. στο email: secr_envi@ionio.gr) την Αίτηση Πρακτικής Άσκησης.

Υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης Π.Α. μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ.

Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν να πραγματοποιήσουν την π.α. τους, είτε το χρονικό διάστημα 15/10/2019 – 14/4/2020 είτε το χρονικό διάστημα 1/11/2019 – 30/4/2020.

H Αίτηση πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη, από το φοιτητή.

Αίτηση Πρακτικής Άσκησης

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 30 Σεπτεμβρίου 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *