Ηλεκτρονικό Σύστημα Διανομής Συγγραμμάτων «ΕΥΔΟΞΟΣ», Χειμερινό Εξάμηνο 2019-20ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ηλεκτρονικό Σύστημα Διανομής Συγγραμμάτων «ΕΥΔΟΞΟΣ»

Χειμερινό Εξάμηνο 2019-20

Η περίοδος των δηλώσεων συγγραμμάτων στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ θα ξεκινήσει την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019. Μετά την 20η/12/19 είναι αδύνατη η δήλωση συγγραμμάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δηλώνετε μόνο συγγράμματα που αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών που παρακολουθείτε και συγκεκριμένα ως εξής:

Φοιτητές Τμήματος Περιβάλλοντος-Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (Πρωτοετείς): Μαθήματα με κωδικό που    ξεκινά με ΤΠ

Φοιτητές Τμήματος Περιβάλλοντος-Πρόγραμμα Σπουδών Κατεύθυνσης Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος: Μαθήματα με κωδικό που ξεκινά με ΤΦΠ

Φοιτητές Τμήματος Περιβάλλοντος-Πρόγραμμα Σπουδών Κατεύθυνσης Συντήρησης Αρχαιοτήτων και  Έργων Τέχνης: Μαθήματα με κωδικό που ξεκινά με ΣΠΚ

  1. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των συγγραμμάτων είναι η Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020. Όποιος δεν παραλάβει το σύγγραμμα μέχρι τότε, χάνει το δικαίωμά του για το συγκεκριμένο σύγγραμμα το τρέχον εξάμηνο, ακόμη και αν έχει κάνει εμπρόθεσμα δήλωση (δηλ. μέχρι τις 20/12/19).
  2. Οι φοιτητές δικαιούνται να δηλώσουν και να παραλάβουν τα συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα που έχουν συμπεριλάβει κατά τη διάρκεια του τρέχοντος εξαμήνου στη δήλωση των μαθημάτων τους.
  3. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι σπουδαστές που έχουν υπερβεί τα v+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά εγχειρίδια.
  4. Οι φοιτητές δηλώνουν τα συγγράμματα τους στο δικτυακό τόπο http://eudoxus.grεισερχόμενοι στο “Δήλωση Συγγραμμάτων” και χρησιμοποιώντας τους αυστηρά προσωπικούς τους κωδικούς που έλαβαν από τη Γραμματεία/έκδοσαν από την ιστοσελίδα του Καταλόγου κατά την πρώτη εγγραφή τους στο Τμήμα.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *