Ημερίδα με τίτλο “Παράκτια Περιβάλλοντα της Κέρκυρας, Πολιτιστική Κληρονομιά και Τοπικές Κοινωνίες”

Την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019, στο Αμφιθέατρο Ι του Τμήματος Ιστορίας του  Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα, θα υλοποιηθεί ημερίδα με τίτλο “Παράκτια Περιβάλλοντα της Κέρκυρας, Πολιτιστική Κληρονομιά και Τοπικές Κοινωνίες” στο πλαίσιο του Προγράμματος Ιnterreg FISH & CHIPS “Fisheries and Cultural Heritage, Identity and Participated Societies”.

Στην εν λόγω Ημερίδα θα συμμετέχει ως προσκεκλημένος ομιλητής ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου Δρ Γεώργιος Καρρής, με θέμα εισήγησης: “Οι αλληλεπιδράσεις παραδοσιακών αλιευτικών δραστηριοτήτων με το θαλάσσιο οικοσύστημα στο χώρο του κεντρικού και νότιου Ιονίου”.

Πρόγραμμα ημερίδας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *