Έρευνα για τις ανάγκες/προσδοκίες των φοιτητών AMEA

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του προγράμματος EPFIME project [1]  που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+/ βασική δράση 3 “Support to the implementation of EHEA reforms – 2018-2020” και υλοποιείται από το Υπουργείο Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Βελγίου/Φλαμανδική Κοινότητα, σε συνεργασία με το Κέντρο Υποστήριξης για την ενσωμάτωση στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης της Φλάνδρας, ΦΟΙΤΗΤΈΣ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΑΡΜΌΔΙΑ ΣΤΕΛΈΧΗ ΙΔΡΥΜΆΤΩΝ ΑΝΏΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ καλούνται να συμπληρώσουν ΜΈΧΡΙ ΤΙΣ 30/11/2019 ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που δημοσιεύεται εδώ:  https://www.inclusivemobility.eu/ σχετικά με τις ανάγκες/προσδοκίες των φοιτητών ΑΜΕΑ, όσον αφορά στις ευκαιρίες κινητικότητας.

Οι φοιτητές/φοιτήτριες ΑΜΕΑ που θα λάβουν μέρος στην έρευνα μπορούν να διεκδικήσουν ένα interrail voucher ύψους 200 ευρώ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *