Εξεταστική Χειμερινού Εξαμήνου: Ηλεκτρονικές δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου για τους επί πτυχίω φοιτητές: 15/1/20 – 19/1/20

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις των μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου (Β΄, Δ΄, ΣΤ’ ), στο πλαίσιο της εξεταστικής του χειμερινού εξαμήνου, έχουν αυστηρά και μόνο οι επί πτυχίω  φοιτητές (από 9ο εξάμηνο και άνω), εφόσον έχουν δηλώσει τα μαθήματα αυτά έστω και μιαφορά σε προηγούμενη δήλωση μαθημάτων τους.

Οι επί πτυχίω φοιτητές της Κατ/σης οι οποίοι επιθυμούν στο πλαίσιο της εξεταστικής του χειμερινού εξαμήνου του ακ. έτους 2018-2019, να κάνουν χρήση τους δικαιώματός τους για εξέταση σε θεωρητικά μαθήματα εαρινού εξαμήνου (Β’, Δ’, ΣΤ’): Πρέπει το διάστημα 15/01/20 – 19/01/20,  να εισέλθουν με τους προσωπικούς τους κωδικούς στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://omiros.teiion.gr/unistudent και να δηλώσουν τα μαθήματα Β΄, Δ΄, ΣΤ’ εξαμήνου στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν κατά τη διάρκεια των εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου του ακ. έτους 2019-2020. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο επί πτυχίω φοιτητής να έχει δηλώσει το μάθημα σε προγενέστερη δήλωσή του (έστω και μία).

Η δήλωση των μαθημάτων εαρινού εξαμήνου είναι υποχρεωτική για τους επί πτυχίω φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν σε αυτά τα μαθήματα στις εξετάσεις του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου. Η μη δήλωση μαθήματος από το φοιτητή συνεπάγεται αυτομάτως την απώλεια του δικαιώματος εξέτασής του σε αυτό.

Εάν κάποιος φοιτητής αντιμετωπίζει πρόβλημα με τους ηλεκτρονικούς του κωδικούς παρακαλείται να το επιλύσει άμεσα, σε συνεννόηση με τη γραμματεία του Τμήματος ή στέλνοντας email στο tech_envi@ionio.gr.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *