Οδηγίες χρήσης για τις πλατφόρμες σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Webex (Cisco) και ZOOM

Στα παρακάτω συνημμένα αρχεία τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας θα βρουν οδηγίες χρήσης από το Τμήμα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών του Ιονίου Πανεπιστημίου για τις πλατφόρμες σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Webex (Cisco) και ZOOM.

Διαδικτυακή Πλατφόρμα Webex – εγχειρίδιο χρήσης  Καθηγητή
Διαδικτυακή Πλατφόρμα Webex – εγχειρίδιο χρήσης Φοιτητή
Διαδικτυακή Πλατφόρμα ΖΟΟΜ – εγχειρίδιο χρήσης για την Εγγραφή
Διαδικτυακή Πλατφόρμα ΖΟΟΜ – εγχειρίδιο χρήσης Καθηγητή
Διαδικτυακή Πλατφόρμα ΖΟΟΜ – εγχειρίδιο χρήσης Φοιτητή

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *