Έρευνα για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση στο Τμήμα Περιβάλλοντος

Η συμμετοχή σας στην παρακάτω έρευνα θα ήταν σημαντική για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScduaEaS_i9YLPM7evp-bmAoROD0jf0Nk-ySxxtTJsYDEF3Sg/viewform?vc=0&c=0&w=1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *