Συλλογή στοιχείων φοιτητών για συμμετοχή στις εξετάσεις

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές, που θέλουν να συμμετέχουν στην εξεταστική του εαρινού εξαμήνου, να συμπληρώσουν το παρακάτω ερωτηματολόγιο, μέχρι τη Δευτέρα 01/06/2020.

Τα στοιχεία είναι απαραίτητα για να πιστοποιηθεί η είσοδος σας στις εξ’ αποστάσεως εξετάσεις.

Επίσης, παρακαλείσθε να επιλέξετε τις θεωρίες που έχετε δηλώσει και πρόκειται να εξεταστείτε στην εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου.

Για το ερωτηματολόγιο, πατήστε εδώ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *