Εξ’ αποστάσεως εξετάσεις εαρ. εξαμήνου 19-20

Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου Ιονίου Πανεπιστημίου, οι εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου του ακ. έτους 2019-2020, θα πραγματοποιηθούν εξ’ αποστάσεως. Τόσο για τις μεθόδους εξέτασης κάθε μαθήματος, όσο και για το πρόγραμμα των εξετάσεων, θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση. Επίσης, σε επόμενη ανακοίνωση θα κληθείτε να συμπληρώσετε για κάθε μάθημα, που έχετε ήδη συμπεριλάβει ήδη στη δήλωση σας και επιθυμείτε να εξεταστείτε, τα στοιχεία σας μέσω συστήματος.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *