Πρόγραμμα Εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου, Ακ. Έτους 2019-2020

Συνημμένα θα βρείτε το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου για το εαρινό εξάμηνο. Για το σύνδεσμο της εξ’ αποστάσεως εξέτασης, θα ενημερώνεστε μέσα από την σελίδα που έχει κάθε μάθημα στην πλατφόρμα eclass.teiion.gr.

Για τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών στις εξετάσεις, θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις από αυτούς:

•     Να διαθέτουν κάμερα, ηχεία και μικρόφωνο λειτουργικά και έτοιμα για χρήση.

•     Να είναι συνδεδεμένοι/ες στο Διαδίκτυο (κατά προτίμηση με ενσύρματο τρόπο) από χώρο δική τους επιλογής.

•     Να είναι ενημερωμένοι, σε εύλογο χρονικό διάστημα, για το πρόγραμμα των εξετάσεων και για τον τρόπο εξέτασης ανά μάθημα.

•     Να δηλώσουν πρόθεση συμμετοχής ανά εξεταζόμενο μάθημα. Η πρόθεση συμμετοχής αφορά μόνο μαθήματα που έχουν συμπεριληφθεί στη δήλωση μαθημάτων του εξαμήνου.

Η συμμετοχή στην εξέτασης εμπεριέχει, από τη φύση της, συναίνεση στην ακολουθούμενη μορφή εξέτασης, συμπεριλαμβανομένων των όρων και των προϋποθέσεων που απαιτούνται (τεχνικών και μη, περιλαμβανομένων των κανόνων ακαδημαϊκής δεοντολογίας).

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων αποσκοπεί αποκλειστικά στη διενέργεια των εξετάσεων με μεθόδους εξ αποστάσεως.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *