Μέθοδοι διδασκαλίας μαθημάτων κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Η συνέλευση του τμήματος Περιβάλλοντος εφαρμόζοντας πλήρως την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αρ. 115744/Ζ1 (ΦΕΚ 3707/04.09.2020, τ. Β’) αποφάσισε ποια μαθήματα θα διδαχθούν εξ αποστάσεως και ποια δια ζώσης. Η απόφαση αυτή επικυρώθηκε από την απόφαση της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου και είναι σε συμφωνία με τις εισηγήσεις των ιατρών μελών της Ιδρυματικής Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας. Βάσει των παραπάνω, κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021,

  • όλα τα εργαστήρια θα γίνουν δια ζώσης
  • η διδασκαλία των θεωριών θα γίνει ως ακολούθως:
 Γ’ ΕξάμηνοΜέθοδος Διδασκαλίας
ΤΦΠ-3002ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ  ΙΣΧΥΣ – Π Μ ΔΕξ αποστάσεως
 Ε’ ΕξάμηνοΜέθοδος Διδασκαλίας
ΤΦΠ-5011ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  Ι
(Ηλιακά – Αιολικά Συστήματα)
Εξ αποστάσεως
ΤΦΠ-5002ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΗ και  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΕξ αποστάσεως
ΤΦΠ-5003ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝΔια ζώσης
ΤΦΠ-5004ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑΕξ αποστάσεως
ΤΦΠ-5005/1ΠΡΟΤΥΠΑ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  και ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΔια ζώσης
ΤΦΠ-5005/2ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΔια ζώσης
 Ζ’ ΕξάμηνοΜέθοδος Διδασκαλίας
ΤΦΠ-7001ΜΕΛΕΤΕΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝΔια ζώσης
ΤΦΠ-7002ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝΔια ζώσης
ΤΦΠ-7003ΑΕΡΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ  –  Τεχνολογίες Επεξεργασίας ΑΕΡΙΩΝ  ΡΥΠΩΝΔια ζώσης
ΤΦΠ-7004ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ και  ΕΔΑΦΟΥΣΔια ζώσης
ΤΦΠ-7005/1ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και  ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝΔια ζώσης
ΤΦΠ-7005/2ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΔια ζώσης

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *