Ηλεκτρονικές εγγραφές-δηλώσεις μαθημάτων: Χειμερινό εξάμηνο ακ. έτους 2020-2021

Καλούνται οι φοιτητές του π.σ. της Κατ/σης Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος να υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://omiros.teiion.gr/unistudent τις δηλώσεις μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο, κατά την περίοδο:

 • 29/9/2020 – 4/10/2020: ηλεκτρονικές δηλώσεις
 • 6/10/2020 – 11/10/2020: διορθωτικές ηλεκτρονικές δηλώσεις

Η ηλεκτρονική εγγραφή είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές του Τμήματος. Όσοι φοιτητές δεν κάνουν εμπρόθεσμα εγγραφή/δήλωση μαθήματος δεν θα παρακολουθήσουν μαθήματα στο χειμ. εξάμηνο και δεν θα εξεταστούν στην εξεταστική του Ιανουαρίου. Η γραμματεία μετά το πέρας της προθεσμίας των εγγραφών/δηλώσεων δεν θα εξυπηρετήσει κανέναν φοιτητή στο ζήτημα των εγγραφών/δηλώσεων μαθημάτων.

Εάν κάποιος φοιτητής αντιμετωπίζει πρόβλημα με τους ηλεκτρονικούς του κωδικούς παρακαλείται να το επιλύσει άμεσα, επικοινωνώντας με email με την τεχνική υπηρεσία του Τμήματος (tech_envi@ionio.gr) .

Οδηγίες

 • Λόγω COVID19 στο τρέχον εξάμηνο, οι θεωρίες και τα εργαστήρια θα διδαχθούν σύμφωνα με τις μεθόδους διδασκαλίας που έχουν εγκριθεί, βλ http://envi.teiion.gr/?p=1672
 • Οι σπουδαστές που είναι τυπικά εγγεγραμμένοι:
 1. Στα εξάμηνα Γ’ και Ε’, μπορούν να δηλώνουν μαθήματα που αντιστοιχούν σε 39 διδακτικές μονάδες, το μέγιστο (δηλαδή μέχρι 39 διδακτικές μονάδες).
 2. Στο Η’ εξάμηνο, μπορούν να δηλώνουν μαθήματα που αντιστοιχούν σε 56 διδακτικές μονάδες, το μέγιστο (δηλαδή μέχρι 56 διδακτικές μονάδες). 
 3. Οι φοιτητές που έχουν περατώσει το Η’ εξάμηνο, μπορούν να δηλώνουν μαθήματα που αντιστοιχούν σε 56 διδακτικές μονάδες, το μέγιστο (δηλαδή μέχρι 56 διδακτικές μονάδες).
 • Οι δηλώσεις μαθημάτων γίνονται σειριακά. Δηλαδή, οι σπουδαστές ξεκινούν να δηλώνουν τα μαθήματα που χρωστάνε από παλαιότερα χειμερινά εξάμηνα και εφόσον έχουν υπόλοιπο διδακτικών μονάδων, μπορούν να δηλώνουν μαθήματα και από το αμέσως επόμενο χειμερινό εξάμηνο.
 • Οι φοιτητές στις ηλεκτρονικές εγγραφές, όταν δηλώνουν Εργαστηριακό μάθημα ή Εργαστηριακό Μέρος μαθήματος πρέπει απαραιτήτως να επιλέγουν και να δηλώνουν και το τμήμα που θα παρακολουθούν, βάσει του ωρολογίου προγράμματος.
 • Όποιος φοιτητής δεν επιθυμεί να παρακολουθήσει κανένα μάθημα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, εγγράφεται ηλεκτρονικά, αλλά δεν επιλέγει να δηλώσει μαθήματα (αποστολή κενής εγγραφής στο ηλεκτρονικό σύστημα, χωρίς δήλωση μαθημάτων).
 • Επειδή οι φοιτητές σε μεικτό μάθημα, δεν μπορούν να δηλώσουν το εργαστηριακό μέρος του χωρίς το θεωρητικό και αντίστροφα (πρέπει δηλαδή να δηλώσουν ολόκληρο το μεικτό μάθημα), όποιος φοιτητής επιθυμεί να παρακολουθήσει μόνο θεωρίες το τρέχον εξάμηνο και όχι εργαστήρια στις ηλεκτρονικές δηλώσεις μαθημάτων θα επιλέξει για το συγκεκριμένο εργαστήριο το Τμήμα «Μη Παρακολούθηση-Χ.Π.».
 • Όποιος φοιτητής επιθυμεί να μην παρακολουθήσει κάποιο εργαστήριο θα επιλέξει για το εργαστήριο αυτό το Τμήμα «Μη Παρακολούθηση-Χ.Π.».
 • Όποιος φοιτητής έχει παρακολουθήσει επιτυχώς σε προηγούμενο-α εξάμηνο-α κάποιο εργαστήριο, έχει δικαίωμα να μην το παρακολουθήσει. Οπότε στις δηλώσεις μαθημάτων θα επιλέξει για το συγκεκριμένο εργαστήριο το Τμήμα «Μη Παρακολούθηση-Χ.Π.». Στην αρχή του εξαμήνου θα πρέπει απαραιτήτως να έρθει σε επαφή με τον διδάσκοντα μέσω email, διαφορετικά χάνει το δικαίωμα της μη παρακολούθησης.
 • Όποιος φοιτητής δεν βρίσκει θέση σε κάποιο εργαστήριο το οποίο επιθυμεί να παρακολουθήσει με φυσική παρουσία, πρέπει να στείλει email στη γραμματεία του Τμήματος (στο giannoulig@ionio.gr) αναγράφοντας στο email το ονοματεπώνυμό του και το εργαστηριακό τμήμα στο οποίο επιθυμεί να εγγραφεί κ έχει γεμίσει.
 • Oι φοιτητές κατά τη διάρκεια των δηλώσεων μαθημάτων, μπορούν να ξανακάνουν τη δήλωσή τους προκειμένου να την τροποποιήσουν όσες φορές θέλουν. Για να πραγματοποιηθεί αλλαγή, πρέπει να γίνει πρώτα διαγραφή των ανεπιθύμητων μαθημάτων και οριστικοποίηση της δήλωσης και στη συνέχεια εκ νέου πρόσθεση των μαθημάτων και ξανά οριστικοποίηση της δήλωσης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *