Εκκίνηση σίτισης φοιτητών στις 04.10.2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Πανεπιστημίου μας, ότι από την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2020 θα ξεκινήσει η σίτιση των φοιτητών, για όλα τα Ακαδημαϊκά Τμήματα του Πανεπιστημίου.

Η σίτιση θα παρέχεται σύμφωνα με τους πίνακες δικαιούχων 2019-20, αποκλειστικά σε πακέτο και με τήρηση διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας, προκειμένου να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός και η δημιουργία ουρών αναμονής.

Από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
του Ιονίου Πανεπιστημίου

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *