Δρομολόγια φοιτητικού λεωφορείο, χειμ. εξάμηνο, ακ. έτους 2020-2021

Σας γνωρίζουμε ότι από την Δευτέρα 5/10/2020 αρχίζει η πραγματοποίηση των δρομολογίων του λεωφορείου μεταφοράς φοιτητών/ριών, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα.

Παρακαλούνται οι φοιτητές και φοιτήτριες που θα κάνουν χρήση των υπηρεσιών μεταφοράς να είναι εφοδιασμένοι με μάσκα και να τηρούν όλα τα μέτρα για την αποφυγή εξάπλωσης του COVID-19.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *