Υπεύθυνη δήλωση για την Δημόσια Υγεία

Όλοι οι φοιτητές οφείλουν να φέρουν μαζί τους υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση ότι δεν νοσούν και ότι δεν είχαν τις τελευταίες 14 ημέρες επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *