Πρόγραμμα Active citizens fund – Ενδυνάμωση πολιτών για την ενεργό συμμετοχή τους σε περιβαλλοντικά ζητήματα – «Γνωρίζω – συμμετέχω – προστατεύω το περιβάλλον»

Πρόγραμμα   Active citizens fund

Ενδυνάμωση πολιτών για την ενεργό συμμετοχή τους σε περιβαλλοντικά ζητήματα – «Γνωρίζω – συμμετέχω – προστατεύω το περιβάλλον»

Η πρόταση που κατέθεσε η iSea, Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Προστασία των Υδάτινων Οικοσυστημάτων στο πλαίσιο του προγράμματος   Active citizens fund[1] με τίτλο Ενδυνάμωση πολιτών για την ενεργό συμμετοχή τους σε περιβαλλοντικά ζητήματα – «Γνωρίζω – συμμετέχω – προστατεύω το περιβάλλον», εγκρίθηκε για επιχορήγηση από το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow, με την ιδιότητα του Διαχειριστή Επιχορήγησης του Προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα. Η συγκεκριμένη πρόταση υποβλήθηκε στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 3: Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, με αντίστοιχο προσδοκώμενο αποτέλεσμα.

Σε συνεργασία με την iSea (φορέα υλοποίησης του προγράμματος) και στο πλαίσιο του προαναφερθέντος προγράμματος, προβλέπεται η συμμετοχή των φοιτητών και αποφοίτων του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου σε κοινά που αφορούν περιβαλλοντικά ζητήματα, καθώς το Τμήμα αποτελεί έναν βασικό πυλώνα ανώτατης εκπαίδευσης με περιβαλλοντική κατεύθυνση και οι φοιτητές του αποκτούν γνώσεις που συνδέονται άμεσα με φλέγοντα περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως η απώλεια βιοποικιλότητας. Μέσα από τις δράσεις του προγράμματος οι φοιτητική κοινότητα θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει πως μπορεί να τις αξιοποιήσει περαιτέρω και να λάβει ουσιαστικά μέρος σε κοινά που αφορούν τα υδάτινα οικοσυστήματα.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να απευθυνθούν στον Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου Δρ. Γεώργιο Καρρή.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ:

[1] Το Πρόγραμμα Active citizens fund χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *