Εξεταστική Χειμερινού Εξαμήνου: Ηλεκτρονικές δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου για τους επί πτυχίω φοιτητές: 08/01/2021 – 29/5/20

Οι επί πτυχίω (από 9ο  εξάμηνο και άνω) φοιτητές της Κατ/σης οι οποίοι επιθυμούν στο πλαίσιο της εξεταστικής του χειμερινού εξαμήνου του ακ. έτους 2020-2021, να κάνουν χρήση τους δικαιώματός τους για εξέταση σε θεωρητικά μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου:

Πρέπει το διάστημα 08/01/2021 – 14/01/2021,  να εισέλθουν με τους προσωπικούς τους κωδικούς στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://omiros.teiion.gr/unistudent και να δηλώσουν τα μαθήματα  στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν κατά τη διάρκεια των εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου του ακ. έτους 2020-2021. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο επί πτυχίω φοιτητής να έχει δηλώσει το μάθημα σε προγενέστερη δήλωσή του (έστω και μία).

Η δήλωση μαθημάτων κατέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και σημαίνει ότι οι φοιτητές συναινούν για τα εξής:

α) στην εξέταση των ανωτέρω μαθημάτων σύμφωνα με τους τρόπους, τις μεθόδους, τους όρους, τις νομικές και τεχνικές διαδικασίες εξ αποστάσεως εξέτασης που αποφασίστηκαν από τη Σύγκλητο του Ιονίου Πανεπιστήμιου.

β) στη συμμετοχής στις εξετάσεις τηρώντας τους κανόνες ακαδημαϊκής δεοντολογίας και δεν θα χρησιμοποιήσουν αθέμιτα μέσα.

Εάν κάποιος φοιτητής αντιμετωπίζει πρόβλημα με τους ηλεκτρονικούς του κωδικούς παρακαλείται να το επιλύσει άμεσα, σε συνεννόηση με τη γραμματεία του Τμήματος ή στέλνοντας email στο tech_envi@ionio.gr.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *