Αξιολόγηση εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης

Προκειμένου να αξιολογηθεί η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση εν καιρώ πανδημίας στο τμήμα Περιβάλλοντος, το Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Εφαρμογών Γεωπληροφορικής (ΤΕΛΕΓΕ) του τμήματος προσκαλεί τους φοιτητές και τους καθηγητές του Τμήματος όπως συμμετέχουν στη σχετική έρευνα και απαντήσουν το παρακάτω ερωτηματολόγιο για την εμπειρία τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση το χειμ. εξάμηνο του ακ. έτους 2020-2021

https://docs.google.com/forms/d/1zHmlmQZcSkTfkNCBl8-7NY5Hh_-H1rlRV9lky9ls440/edit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *