ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ «ERASMUS+» 2021-22 ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

Καλούνται οι φοιτητές /-τριες που ενδιαφέρονται για κινητικότητα Erasmus για σπουδές, ακαδημαϊκού έτους 2021-22 (χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο), να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας την αρχική αίτηση που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Τ.Δ.Δ.Σ./Γραφείο Erasmus στην ακόλουθη προθεσμία:


ΑΡΧΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ (υποβάλλεται στις Γραμματείες των Τμημάτων των ενδιαφερομένων)
Προθεσμία: 4 – 26 Φεβρουαρίου 2021


Οι προυποθέσεις, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και λοιπές πληροφορίες βρίσκονται αναρτημένα στον ιστοχώρο του Τ.Δ.Δ.Σ.: https://sites.ionio.gr/international/gr/erasmus (ΑΡΧΕΙΑ 2021-22 ).


Τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα και οι διαθέσιμες θέσεις ανά Τμήμα βρίσκονται αναρτημένα στον σύνδεσμο: https://sites.ionio.gr/international/gr/institutions/


Για τους φοιτητές με σοβαρή αναπηρία προβλέπεται ειδική υποστηρικτική διαδικασία, η οποία συμπεριλαμβάνεται στον ανωτέρω ιστοχώρο του ΤΔΔΣ (αρχείο Γενικές Πληροφορίες).
Συνιστάται στους ενδιαφερόμενους, πριν την υποβολή της αρχικής τους αίτησης, να έχουν μελετήσει προσεκτικά τις Γενικές Πληροφορίες, που διατίθενται στον ιστοχώρο του Τ.Δ.Δ.Σ., να ελέγξουν τα δεδομένα του/των Ιδρύματος/-ων υποδοχής, που τους ενδιαφέρουν και να έχουν λύσει τις απορίες τους, όσον αφορά στα ακαδημαϊκά θέματα (αναγνώριση μαθημάτων κλπ.) με τους Συντονιστές Erasmus των Τμημάτων τους.
Μετά την υποβολή των αρχικών αιτήσεων και, αφού ολοκληρωθεί η έγκριση αυτών από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση του Τ.Δ.Δ.Σ. με την προθεσμία υποβολής των οριστικών αιτήσεων, όσων έχουν επιλεγεί.

Προκήρυξη

Αίτηση

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *