Αναστολή πραγματοποίησης ορισμένων εργαστηριακών μαθημάτων

Αγαπητοί φοιτητές

Σας γνωρίζουμε ότι λόγω των περιορισμών που ισχύουν για την αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊού, η πραγματοποίηση του εργαστηριακού μαθήματος Περιβαλλοντική Ανάλυση Δ’ εξαμ. Τ.Π., θα ανασταλεί όταν ολοκληρωθεί το μέρος του μαθήματος που μπορεί να πραγματοποιηθεί εξ’ αποστάσεως, λόγω αδυναμίας χρήσης εξειδικευμένου εργαστηριακού εξοπλισμού. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνείτε με τους διδάσκοντες του μαθήματος.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *