ΕΥΔΟΞΟΣ – Έναρξη διανομής διδακτικών συγγραμμάτων Εαρινό Εξάμηνο Ακ. Έτους 2020-2021

Σύμφωνα με έγγραφο της 22-03-2021 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ανακοινώνεται ότι λόγω των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνoϊού COVID-19, θα συνεχιστεί η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 με κατ’ οίκον διανομή στους δικαιούχους, μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς ή/και με δικά τους μέσα.

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 και θα ολοκληρωθούν την Δευτέρα 05 Απριλίου 2021.

Η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων για το τρέχον Ακαδημαϊκό Εξάμηνο αναμένεται να ξεκινήσει αμέσως μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων και θα ολοκληρωθεί έως τις 24 Μαίου 2021.

Οι φοιτητές οφείλουν να δηλώσουν εμπρόθεσμα τα συγγράμματα που επιθυμούν να παραλάβουν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΥΔΟΞΟΣ (http://eudoxus.gr) επιλέγοντας «Δήλωση Συγγραμμάτων» και χρησιμοποιώντας τους αυστηρά προσωπικούς τους κωδικούς που παρέλαβαν από τη Γραμματεία κατά την εγγραφή τους. Kάθε φοιτητής οφείλει να δηλώσει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» τον τόπο παράδοσης στον οποίο επιθυμεί να του παραδοθούν τα διδακτικά συγγράμματα που έχει επιλέξει.

Ειδικά για το εαρινό εξάμηνο 2020-21, οι φοιτητές δικαιούνται να παραλάβουν την τρέχουσα περίοδο συγγράμματα για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει στη δήλωσή τους είτε στο χειμερινό εξάμηνο 2020-21 είτε στο εαρινό εξάμηνο 2020-21, ακόμα και αν έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε αυτά, αλλά πάντοτε με την προϋπόθεση να μην έχουν παραλάβει σύγγραμμα για τα εν λόγω μαθήματα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣΕΝΑΡΞΗΛΗΞΗ
Δηλώσεις συγγραμμάτωνΔευτέρα 22 Μαρτίου 2021Δευτέρα 05 Απριλίου 2021
Διανομή κατ’ οίκονΤρίτη 06 Απριλίου 2021Δευτέρα 24 Μαίου 2021

Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας *δεν* θα είναι δυνατό να υποβληθεί καμία νέα δήλωση ή να τροποποιηθεί κάποια ήδη υποβληθείσα.

Δρ. Παναγιώτα Μαντή, pmanti@ionio.gr

Επίκουρη Καθηγήτρια,  Υπεύθυνη «ΕΥΔΟΞΟΣ»

Τμήμα Περιβάλλοντος, Ιόνιο Πανεπιστήμιo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *