Πρόσκληση συμμετοχής στην διαδικτυακή τελετή ορκωμοσίας κατά τον Μάιο του 2021

Όσοι απόφοιτοι επιθυμούν να συμμετέχουν – να ορκιστούν στην διαδικτυακή τελετή ορκωμοσίας που θα πραγματοποιηθεί κατά τον Μάιο 2021, καλούνται να αποστείλουν:

  • συμπληρωμένη κ υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση
  • και σκαναρισμένη την αστυνομική τους ταυτότητα

με email στο secr_envi@ionio.gr το αργότερο ως την Τετάρτη 12/05/2021.

Η ακριβής ημερομηνία της διαδικτυακής ορκωμοσίας θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα τις επόμενες ημέρες.

ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *