Έναρξη πρακτικής άσκησης

Οι φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να ξεκινήσουν άμεσα πρακτική άσκηση παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς με τη Γραμματεία του Τμήματος έως και τις 31/05/2021.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2695021053.

ΦΕΚ Πρακτική Άσκηση

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *