Πρόγραμμα εξεταστικής και μέθοδοι εξέτασης, εαρ. εξαμ., ακ. έτους 2020-2021

Αυστηρή προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις είναι η δήλωση πρόθεσης εξέτασης μέσω της εφαρμογής στο https://exams.ionio.gr.

Η αποκλειστική διορία για την διαδικασία υποβολής δηλώσεων μέσω της εφαρμογής, για τη δήλωση των μαθημάτων εκπνέει την Πέμπτη 27/05/2021.

Τονίζεται στους φοιτητές ότι:

•      Οι δηλώσεις αφορούν όλους τους φοιτητές, ανεξαρτήτως εξαμήνου. Όποιος φοιτητής δεν πραγματοποιήσει δήλωση εντός της παραπάνω προθεσμίας, δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις.

•       Μετά το πέρας της προθεσμίας, η Γραμματεία του Τμήματος δεν μπορεί να κάνει καμία τροποποίηση της δήλωσης του φοιτητή.

•    Στην παραπάνω διαδικασία μπορείτε να συμπεριλάβετε μόνο τα μαθήματα που έχετε ήδη δηλώσει κατά την δήλωση του εαρινού εξαμήνου, μέσα από το σύστημα Όμηρος.       

Δείτε συνημμένα το πρόγραμμα της εξεταστικής για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και τη μέθοδο εξέτασης του κάθε μαθήματος.

Πρόγραμμα εξεταστικής εαρ 20-21 – ΤΦΠ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *