Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων, Χειμερινού Εξαμήνου, Ακ. Έτους 2021-2022

Βρείτε συνημμένα τα ωρολόγια προγράμματα για το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2021-2022.

Σε επόμενη ανακοίνωση θα ενημερωθείτε για την έναρξη και τις δηλώσεις του χειμερινού εξαμήνου.

ΤΦΠ_Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ζ’ Εξαμήνου Χειμ 21-22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *