Ανακοίνωση για τις δηλώσεις μαθημάτων

Καθώς οι ηλεκτρονικές δηλώσεις μαθημάτων είναι σε εξέλιξη, ενημερώνουμε τους φοιτητές που κάνουν τη δήλωση μαθημάτων τους και δεν βρίσκουν θέση σε κανένα εργαστηριακό τμήμα ενός μαθήματος λόγω πληρότητας όλων των τμημάτων του μαθήματος αυτού, να δηλώσουν το εργαστήριο Χωρίς Παρακολούθηση και στη συνέχεια να επικοινωνήσουν με τους διδάσκοντες και να τους ενημερώσουν ότι θέλουν να παρακολουθούν κανονικά το μάθημα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *