ΕΥΔΟΞΟΣ: Έναρξη δηλώσεων & διανομής διδακτικών συγγραμμάτων Χειμ. Εξ. Ακ. Έτους 2021-2022

Έναρξη δηλώσεων & διανομής διδακτικών συγγραμμάτων Χειμ. Εξ. Ακ. Έτους 2021-2022

Σύμφωνα με έγγραφο της 18-10-2021 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Αρ. Πρωτ. 131788/Ζ1), ανακοινώνεται ότι:

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2021. Η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων θα ξεκινήσει επίσης την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2021.

Οι φοιτητές οφείλουν να δηλώσουν εμπρόθεσμα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΥΔΟΞΟΣ (http://eudoxus.gr) τα συγγράμματα που επιθυμούν να παραλάβουν, επιλέγοντας «Δήλωση Συγγραμμάτων» και χρησιμοποιώντας τους αυστηρά προσωπικούς κωδικούς που παρέλαβαν από τη Γραμματεία κατά την εγγραφή τους.

Οι φοιτητές δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους. Επισημαίνεται ότι, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα
ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεδομένου ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή εταιρείας ταχυμεταφοράς από το Υπουργείο όπως προβλέπεται, δεν είναι άμεσα εφικτή η αποστολή συγγραμμάτων μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς στον τόπο
παράδοσης της επιλογής σας. Μέχρι να ολοκληρωθεί ο σχετικός διαγωνισμός, δε θα είναι προσωρινά εφικτή η αποστολή συγγραμμάτων μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς. Για να αποφύγετε καθυστερήσεις στην παραλαβή μπορείτε να επιλέξετε παραλαβή από τα Σημεία Διανομής εντός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εδρεύει το Τμήμα μας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΕΝΑΡΞΗΛΗΞΗ
ΔηλώσειςΔευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2021
ΔιανομήΔευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2021

Δρ. Παναγιώτα Μαντή, pmanti@ionio.gr
Επίκουρη Καθηγήτρια, Υπεύθυνη «ΕΥΔΟΞΟΣ»
Τμήμα Περιβάλλοντος, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *