1η Ενημερωτική Εκδήλωση-Ανάδειξη ευεργετικών ιδιοτήτων, παραγωγή νέων προϊόντων και αξιοποίηση παραπροϊόντων, με στόχο τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας.

Το Σάββατο 30/10/21 και ώρα 17:00 θα πραγματοποιηθεί η 1η ενημερωτική εκδήλωση στο πλαίσιο του προγράμματος “Ανάδειξη ευεργετικών ιδιοτήτων, παραγωγή νέων προϊόντων και αξιοποίηση παραπροϊόντων, με στόχο τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας.”

Δείτε συνημμένα την πρόσκληση.

Πρόσκληση

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *