2η Παράταση Δηλώσεων Χειμ. εξαμήνου ακαδ. έτους 2021-22.

Ανακοινώνεται η παράταση των διορθωτικών δηλώσεων του χει,ερινού εξαμήνου, ακ. έτους 2021-2022, μέχρι και τις 21/11/2021.Μετά από εισήγηση του Συλλόγου Φοιτητών, η Συνέλευση του Τ.Π. αποφάσισε την κατάργηση του κανόνα της σειριακής δήλωσης μαθημάτων για το τρέχον εξάμηνο η οποία και εφαρμόζεται στο σύστημα των δηλώσεων από τις 11/11/2021.

Όσοι φοιτητές (ΤΦΠ) επιθυμούν να δηλώσουν το μάθημα Φυσική Ι-Εργαστήριο και δεν μπορούν για τεχνικούς λόγους καλούνται να κάνουν δήλώση χωρίς το μάθημα αυτό, ώστε στο τέλος των δηλώσεων (23/11/2021) να στείλουν email στην Τεχνική Υπηρεσία της Γραμματείας του Τ.Π.(tech_envi@ionio.gr) ώστε να τους τροποποιήσει στη συνέχεια τη δήλωση η Γραμματεία συμπεριλαμβάνοντας το μάθημα αυτό στη δήλωση.

Συνεπώς, οι φοιτητές που επιθυμούν να δηλώσουν το Φυσική Ι (Ε) πρέπει οπωσδήποτε να κάνουν δήλωση διότι αν δεν κάνουν δεν θα μπορέσει εν συνεχεία να τροποποιηθεί από τη Γραμματεία. Επίσης, να αφήσουν κενό μίας (1) διδακτικής μονάδας ώστε να μπορέσει η Γραμματεία να τους προσθέσει στις 23/11/2021 το μάθημα αυτό (Φυσική Ι-Εργαστήριο) στη δήλωσή τους.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *