Πρόγραμμα εξεταστικής χειμ. εξαμ., ακ. έτους 2021-2022

Δείτε συνημμένα το πρόγραμμα της εξεταστικής καθώς και τις οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου 21-22.

Οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου 21-22

Διευκρίνιση σχετικά με την εξεταστική

Πρόγραμμα εξεταστικής χειμ. εξαμ., ακ. έτους 2021-2022 – ΤΦΠ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *