Προκήρυξη για πρόσληψη ΕΠ σε θέσεις Ακ. Υποτρόφων 2017-2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *