Εγγραφή Πρωτοετών Φοιτητών, Ακ. Έτους 2017-2018

Σύμφωνα με το δελτίου τύπου που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,η εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2017 στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά κατά το διάστημα από Τρίτη 5 έως και Πέμπτη 14  Σεπτεμβρίου 2017, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής, οι φοιτητές θα πρέπει να αποστείλουν στην Γραμματεία του Τμήματος, ταχυδρομικώς ή με courrier, έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2017, τα εξής:

  • Εκτυπωμένη την αίτηση προεγγραφής, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής
  • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  • 4 Φωτογραφίες (έγχρωμες τύπου ταυτότητας/διαβατηρίου)
  • Πιστοποιητικό γεννήσεως (για τους άρρενες φοιτητές)
  • Βεβαίωση ΑΜΚΑ φοιτητή/τριας

Η διεύθυνση αποστολής είναι:
Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος
ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
Μ. Μινώτου-Γιαννοπούλου, περιοχή Παναγούλα
29100, Ζάκυνθος
τηλ. 2695021050, 2695027228

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 2017 ΤΕΛΙΚΟ

Εγγραφές Ειδικής Κατηγορίας Πρωτοετών Φοιτητών: Αλλοδαπών-Αλλογενών και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε., για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *