Εγγραφές φοιτητών στο χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2017-2018

 • Οι εγγραφές των μη πρωτοετών φοιτητών στο χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2017-2018, γίνονται ηλεκτρονικά, το διάστημα 29/09/17-06/10/17. Παρακαλούμε στο μεταξύ οι μη πρωτοετείς φοιτητές να ελέγξετε τους κωδικούς σας και να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία με email εφόσον υπάρχει πρόβλημα.

Θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση με οδηγίες.

 • Οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στο χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2017-2018, ισχύουν τα εξής (βλ σχετική ανακοίνωση : Εγγραφή Πρωτοετών, Ακ. Έτους 2017-2018) Οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών γίνονται καταρχήν ηλεκτρονικά κατά το διάστημα από Τρίτη 5 έως και Πέμπτη 14  Σεπτεμβρίου 2017, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr.,Για την ολοκλήρωση της εγγραφής, οι πρωτοετείς φοιτητές θα πρέπει να αποστείλουν  ταχυδρομικώς ή με courrier στην Γραμματεία του Τμήματος, έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2017, τα εξής:
  • Εκτυπωμένη την αίτηση προεγγραφής, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής
  • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  • 4 Φωτογραφίες (έγχρωμες τύπου ταυτότητας/διαβατηρίου)
  • Πιστοποιητικό γεννήσεως (για τους άρρενες φοιτητές)
  • Βεβαίωση ΑΜΚΑ φοιτητή/τριας

  Η διεύθυνση αποστολής είναι:
  Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος
  ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
  Μ. Μινώτου-Γιαννοπούλου, περιοχή Παναγούλα
  29100, Ζάκυνθος
  τηλ. 2695021050, 2695027228

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής για τους πρωτοετείς φοιτητές, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση για την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας (πάσο) και για μια σειρά άλλων θεμάτων.

 

Οι επιτυχόντες που επιθυμούν να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους χωρίς τη χρήση του ΑΜΚΑ, ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία εγγραφής η Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017. Για την εγγραφή τους οι επιτυχόντες ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, καταθέτουν στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση για εγγραφή.
 • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

 

Εγγραφές Ειδικής Κατηγορίας Πρωτοετών Φοιτητών: Αλλοδαπών-Αλλογενών και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε., για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *