Ανακοίνωση σχετικά με τις αιτήσεις εξάμηνης π.α. για το χειμ. εξάμηνο του ακ. έτους 2017-2018

Οι φοιτητές της Κατ/σης μπορούν να πραγματοποιήσουν την εξάμηνη πρακτική τους άσκηση κατά το χειμ. εξάμηνο του ακ. έτους 2017-2018 είτε μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ (ασφάλιση και πληρωμή φοιτητή από το ΕΣΠΑ) είτε εκτός ΕΣΠΑ (ασφάλιση ΙΚΑ φοιτητή από το φορέα, πληρωμή φοιτητή δεν απαιτείται).

Επιλέγονται κατά προτεραιότητα προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ οι φοιτητές οι οποίοι θα απασχοληθούν σε φορείς του ιδιωτικού τομέα (μη δημόσιοι). Δείτε εδώ βοηθητικά το σχετικό πίνακα υπηρεσιών και φορέων πρακτικής άσκησης.

Για να πραγματοποιήσουν την π.α. τους οι φοιτητές πρέπει:

  1. Να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του Τμήματος στο 2695027228, προκειμένου να τους δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες.
  2. Μετά την επικοινωνία να συμπληρώσουν, να υπογράψουν και να καταθέσουν ή να αποστείλουν την αίτηση της π.α.  στη γραμματεία του Τμήματος (ανάλογα με το αν θα ενταχθούν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ ή όχι συμπληρώνουν διαφορετική αίτηση).
  3. Να παραμείνουν σε επαφή με τη γραμματεία του Τμήματος σχετικά με τη διαδικασία της έναρξης της πρακτικής τους άσκησης.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *